Ανέβασμα Προϊόντων με excel

Με το πρόσθετο Import ή Export Excel θα μπορείτε να κάνετε μαζική εισαγωγή των στοιχείων σας στο site ή εξαγωγή για μαζικές αλλαγές.

Στο παρακάτω excel μπορείτε να δείτε ένα δείγμα απο το excel που δέχετε το site μας σε Opencart.