Ρυθμίσεις Microsoft Outlook

Οι παρακάτω ρυθμίσεις είναι για να ρυθμίσετε τα e-mail σας που αφορούν την Internetplan σε Microsoft Outlook.

1. Απο το menu Επιλογών θα επιλέξετε Εργαλεία / Ρυθμίσεις λογαριασμού …

2.  Αν θέλουμε να ρυθμίσουμε νέο e-mai επιλέγουμε Δημουργία …

3. Επιλέγουμε Μη αυτόματη διαμόρφωση ρυθμίσεων διακομιστή ή πρόσθετων τύπων διακομιστή

4. Αφήνουμε την επιλογή POP ή IMAP …

5. Συμπληρώνουμε τα στοχεία μας. Όπου το yourdomain θα βάλετε το δικό σας domain name και το e-mail σας. Καθώς επίσης και το Password.

6. Συνεχίζουμε πατώντας Περισσότερες Ρυθμίσεις … Στην καρτέλα Διακομιστής εξερχομένων … τσεκάρουμε τα παρακάτω

7. Στην καρτέλα Για προχωρημένους πρέπει να έχουμε τις παρακάτω ρυθμίσεις

Πατάμε το οκ, Επόμενο και Τέλος